Slide Signature Dish
Pjatat janë ideuar dhe mbajnë firmën e Fundim Gjepalit. 
Nëpërmjet intuitës, dijes dhe eksperiencës ai ka sjellë në tryezë të gjitha pjatat me fantastike
dhe më me shije të familjes dhe të traditës sonë.